Eigen verantwoordelijkheid

Wanneer er 1 vinger naar de ander wijst, wijzen er drie naar jezelf. Het is jou misschien ook wel eens overkomen: omdat je geen verantwoordelijkheid hebt genomen voor jezelf, heb je – onbewust – jezelf afhankelijk gemaakt. Gevolg is, dat je in een vicieuze cirkel terecht komt. Gevolg is stress. Gevolg is chaos. Gevolg is […]